Fokus Virsbo

Fokus Virsbo

Framtid för Virsbo har bytt namn till Fokus Virsbo.

Föreningens syfte är att

  • bedriva ett aktivt utvecklingsarbete för ett, på alla områden, bättre Virsbo
  • ta vara på och utveckla virsbobornas intresse för hemorten historia
  • marknadsföra Virsbo med omnejd
  • vara ett samarbetsorgan för Virsbos föreningar

Föreningen är partipolitisk obunden.

 

Medlemmar

Medlemmar i Fokus Virsbo är alla allmännyttiga ideella föreningar med säte i Virsbo. Beslut om vilka medlemsföreningar som kan erhålla medlemskap tas vid årsmötet.

Kontaktperson

Torgny Larsson,

tel 070-600 05 75

ffv@virsbo.se

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.