Grundskolan

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Grundskolan

På Virsboskolan finns grundskola för skolår 1-6, förskoleklass samt fritidshem. Virsboskolan använder Schoolsoft, en webbaserad lösning som gör det enkelt för elever och föräldrar att följa skolarbetet. I Schoolsoft kan elever och föräldrar se bland annat lektionsplaneringar, provschema, resultat, elevomdömen och närvaro. Det går även lätt att hitta information om skolans aktiviteter som t.ex. lovdagar, skolfotografering och idrottsdagar.

 

Frånvaro

  • Sjukanmälan görs i första hand via Schoolsoft men kan även göras precis som förut till skolan via telefon, se nedan.
  • Ledighet; Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan ibland vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid. Av läsårets 280 dagar (40 veckor) återstår, sedan lördagar, sön- och helgdagar, lov- och studiedagar samt friluftsdagar frånräknats, ca 175 arbetsdagar. Om skolan ska kunna ge eleverna den kunskap och de färdigheter samhället kräver, kan undervisningstiden inte beskäras ytterligare.
  • Ledighet söker du via klassföreståndare/handledare/klasslärare på speciell blankett.

 

Utlandsresor, fjällsemester, besök hos släktingar och vänner, inköpsresor och annat ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.

 

Ledighet för enskilda angelägenheter

I grundskola och särskola får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

 

Återläsning

Förälder till elev som beviljats extra ledighet, ska medverka till att genomgångna kursmoment inhämtas. Stödundervisning som kompensation för bortfall av undervisningstid kan endast ges elev med annan giltig frånvaro t. ex. på grund av sjukdom.

Virsboskolan

Jägargatan 25

730 61 Virsbo

 

• • •

 

Frånvaroanmälan

för alla klasser görs till lärarrummets telefonsvarare, tel 0223-394 05

Rektor och förskolechef

Stina Mandl Pettersson,

tel 0223-394 01

Områdesassistent

Mia Kallio, tel 0223-394 00

 

Skolsköterska

Anne Pakarinen, tel 0220-392 06

 

Kurator

Ewa Lithen, tel 0220-390 95

 

Fritidsgård (kvällstid), tel 0223-394 19

Kontakt

 

Vill du ha kontakt med rektor, kanslist, kurator, skolsköterska, fritidspersonal eller någon lärare kan det ofta vara lättare att få tag på personen i fråga via e-post. Skriv då e-postadressen på följande sätt: förnamn.efternamn@surahammar.se

 

Om den du vill nå har dubbelnamn utesluter du bara bindestreck och mellanrum och skriver ihop hela namnet. Om å, ä eller ö förekommer i namnet skriver du dessa bokstäver utan prickarna.

 

För ytterligare information om skola och barnomsorg, se Surahammars kommuns hemsida http://www.surahammar.se