Wirsbo Bruksarkiv

Wirsbo Bruksarkiv

Arkivet är ordnat enligt Riksarkivets arkivplan med:

 

A  – Protokoll

B  – Egna utarbetade handlingar

D  – Liggare

Innehåller bland annat mantalslängder, personallistor

E  – Inkommande handlingar

F  – Ämnesordnade

Rättegångshandlingar, handlingar om Ferna-konkursen, köpehandlingar, handlingar för fastigheter, kontrakt och avtal med landbönder, soldater och torpare, anställningskontrakt med smältsmeder, testamenten, bouppteckningar, m m. Ett omfattande arkivmaterial finns från Forss i Västerfärnebo som ägdes 1904–1913.

G  – Räkenskaper

Bruksräkenskaper från 1711 och framåt med undantag för ett tiotal år i 1700-talets mitt. Avräkningsböcker till 1928 och Capitalböcker till 1950.

H  – Statistik

J  – Kartor

L  – Fotografier

Ö  – Övrigt

 

Arkivet är registrerat 1966 av Bror Lagercrantz.

 

 

 

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.