Tallbo - gammalt hus rivs

Tallbo - Gammalt hus i Virsbo rivs

 

Åter får en av de äldre byggnaderna i Virsbo skatta åt förgängelsen. För ett par år sedan var det “Amerika” som jämnades med marken. Nu har turen kommit till Tallbo. Denna byggnad är betydligt äldre än Amerika som byggdes i början av detta århundrade. Tallbo däremot uppfördes omkring år 1860 och var ett vackert knuttimrat tvåvåningshus.

Men byggnaden var dock betydligt äldre än så. Den hade nämligen dessförinnan stått nedanför Herrgården och var då brännvinsbränneri. Huset flyttades till en tallbacke på bruket. Det byggdes på till ett tvåvåningshus och fick namnet Tallbo.

Byggnaden rymde åtta enkelrum med vedspis. Man skulle kunna tro att dessa “lägenheter” uteslutande tjänstgjorde som bostäder åt ungkarlar, men så var inte alls fallet. Ibland hyste dessa enkelrum stora familjer. Ofta var det nygifta par som fick sin första bostad i Tallbo för att så småningom, då familjen blev större, få bostad om rum och kök.

I början på 1940-talet byggdes Tallbo om. Tyvärr, skulle man vilja säga. Ty i och med ombyggnaden försvann charmen med detta knuttimrade hus. Båda gavlarna byggdes ut så att bostäderna blev på rum och kök. Samtidigt brädfordrades huset och det vackra knuttimrade Tallbo var ett minne blott. De lägenheter man erhöll efter ombyggnaden blev även de snart nog otidsenliga och sedan början på 1960-talet har Tallbo varit obebott.

Man hade då planer på att bygga om Tallbo till ungdomsgård, och vissa förarbeten för detta gjordes även. Sålunda togs en del mellanväggar bort i huset. Men andra mera brådskande arbeten måste gå före och ungdomsgårdsfrågan löstes på annat sätt. Då bestämdes det i fjol att Tallbo skulle bli ett sk all-aktivitetshus. Men vädrets makter ville annorlunda. Den snörika vintern blev Tallbos fall. Genom att en del bärande väggar inuti huset tagits bort, var inte byggnaden stabil nog att motstå de stora snömassorna som vräkte ned utan gav vika för tyngden.

Och nu skall alltså Tallbo rivas. Men Virsboborna, i varje fall de äldre, kommer säkert att kasta blickarna upp mot den backe där Tallbo en gång stod, omsusad av de stora knotiga tallarna, och med saknad minnas Tallbo, det Tallbo som var före ombyggnaden.

 

Artikel Gammalt hus i Virsbo rivs

Artikeln publicerad i Västmanlands Folkblad 1970

Läs också:

Artikel 100-årig Virsbobyggnad skattar åt förgängelsen

Artikeln publicerad i VLT 1970

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.