Förskolan Galaxen

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen ryms i ljusa fina lokaler i en unik och öppen förskolemiljö som verkligen är anpassad för lärande och utveckling. Vi har stora öppna ytor som uppmuntrar till kreativitet och lärande. Hela huset utnyttjas och det är lätt att ha kontakt mellan de olika avdelningarna vilket också underlättar samarbete.

 

För närvarande är 45 barn inskrivna på förskolan. Det finns två avdelningar, en för 1-3 år och en för 4-6 år. Tre dagar i veckan delas barnen upp i fyra mindre grupper efter ålder och arbetar med olika projekt anpassat efter de olika åldrarna. Vi har ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt vilket innebär att det är barnens intressen som till stor del styr inriktningen på projekten.

 

På Galaxen vistas barnen mycket ute och vi har en naturskön miljö alldeles runt knuten med skog och ås samt pulkabacke och tillgång till isbana/grusplan och badplatsen är inte långt borta. Virsboskolan och biblioteket är våra närmsta grannar vilket är positivt för vår verksamhet.

 

Vi har en väldigt positiv och harmonisk miljö där både barn och pedagoger trivs.

 

Mat

Vi har mottagningskök där maten tas emot och serveras från Virsboskolans kök.

Förskolan Galaxen

Virsboskolan

Jägargatan 25

730 61 Virsbo

 

• • •

 

Solen - för barn i åldrarna 1-3 år

Tel 0223-394 21

 

Månen - för barn i åldrarna 4-6 år

Tel 0223-394 22

 

Stjärnan

Tel 0223-394 24

Ansvariga förskolechefer

Torbjörn Åkerlund, tel 0220-391 25

Stina Pettersson, tel 0223-394 01

Områdesassistent

Greta Håkans, tel 0220-393 12