Fritidsgården

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Fritidsgården

I Virsbo finns även en fritidsgård som erbjuder barn och ungdomar från årskurs 4 och uppåt en kväll i veckan med öppen verksamhet. I dagsläget är den öppen på tisdagar kl 17-21.

 

Ungdomarna har under kvällarna tillgång till biljardbord, pingisbord, tv-spel och sällskapsspel. Flera av kvällarna kommer även att innehålla en viss form av aktiviteter som t ex pizzakvällar, pyssel, bak och karaoke m.m. Utbudet av aktiviteter bestäms av personal och ungdomar tillsammans. Vi vill ta tillvara på ungdomarnas idéer och intressen och utifrån dessa två delar bygga upp en verksamhet som ungdomarna uppskattar och får dem att känna att de är delaktiga i den verksamhet som vi erbjuder. Det ger ungdomarna möjlighet att utveckla både social kompetens och ett bestående fritidsintresse.

 

Fritidsledarens viktigaste uppgift är att stärka tonåringarnas självförtroende, självtillit och empatiska förmåga. Fritidsgården ska vara en trygg och positiv samlingsplats med en öppen atmosfär, där varje ungdom blir sedd och får känna sig värdefull och respekterad för sin egen skull. En av dess viktigaste uppgifter är att tillgodose ungdomars behov av en egen mötesplats, där kamratskap, tolerans, respekt och solidaritet råder.

 

Lovaktiviteter

Under höst-, sport- och påskloven arrangerar vi ofta speciella aktiviteter. Dessa aktiviteter bestäms några veckor innan loven i samråd med personal och ungdomar.

 

Under de senaste åren har det bl a erbjudits arrangemang som shoppingresor, hockeyresor, innebandyturneringar, pyssel, bakning m m. Allt beroende på intresse, ekonomi och engagemang.

Virsboskolan

Jägargatan 25

730 61 Virsbo

 

• • •

 

Fritidsgård (kvällstid),

tel 0223-394 19

 

Öppettider

tisdagar, kl 17:00-21:00