Lagercrantz'ka minnesrummet

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Lagercrantz'ka minnesrummet

I Vita magasinets nedervåning finns det vackra och innehållsrika minnesrummet om Hermans Lagercrantz familj, arbete, liv och gärning.

 

Lagercrantz'ka brevarkivet

(registrerat 1959 av Nils Runeby)

 

 

Brev

 • Till Croneborg, Marie f von Berg
 • Till/från Lagercrantz, Herman
 • Till/från Lagercrantz, Hedvig f Croneborg

 

Koncept-, kassa- och dagböcker

 • Lagercrantz, Herman
 • Lagercrantz, Hedvig
 • Kassaböcker 1880 -1945
 • Middagsbok 1919 - 1932
 • Dagböcker (som förvaras i plåtlåda)
 • Hedvigs Julklappslistebok 1897 – 1907
 • Hedvigs Jullisor 1936, 1937, 1941
 • Motböcker/Kontraböcker
 • Fattigbok 1887 – 1888
 • Dansprogram 1884 -1885
 • Hermans Apanagebok till barnen 1928 – 1938
 • Den von Gerttenska tavelsamlingen av Rutger Croneborg
 • Rutger Croneborgs personliga anteckning om von Geymullers
 • Wilhelm Croneborgs levnadsbeskrivning över Ulrik Croneborg
 • Köpeavtal: Hermans aktier i Elfvestorps AB säljs till Guldsmedshytte AB

 

Affärs- och kommittéhandlingar

 • Beskrivning över Barkarö gård 1814
 • Björkman & Co (Hotell Alexandra)
 • Blasieholms kyrkostiftelse
 • Dannemora gruvor
 • Dannemora-Hargs järnvägsaktiebolag
 • Elfvestorps AB
 • Ferna bruk
 • AB Gimo-Kol
 • Gimo Österby bruks AB
 • AB Isfjorden-Belsund, AB Spetsbergens svenska kolfält och Svenska stenkols AB Spetsbergen (Sveagruvan)
 • Järnvägskommittén
 • Larsbo-Norns AB
 • Liljeholmens bruk
 • Nordisk Pappersservettindustri
 • Ramnäs bruk och Wirsbo-Ramnäs kraft AB
 • Svenska Handelsbanken
 • Anställningsbyrån Sverige-Utlandet
 • Telegrafkommissionen
 • Örebro Pappersbruks AB

 

Litteratur

 

Arkiv

 • Stiftelsen Familjen Lagercrantz Wirsbo, Kassabok 1955 – 1970 och Redovisningshandlingar 1971 – 1976
 • Frälsningsarméns Utbildningsfond, Handlingar 1946 – 1975
 • Aktieägarförening (f.d. Wirsbo Bruks Intressenter), Handlingar 1973 – 1978

 

Odencrants, Mary

 • Diverse handlingar och underlag för biografi över Herman och Hedvig Lagercrantz
 • Brevsamling, förseglad, att öppnas år 2025.

 

Lagercrantz, Margareta

 • Brev till Augusta Zethelius
 • Henriks brev till föräldrarna
 • Brev till/från Herman/Broder Gustaf
 • Foton från Gustafs sida
 • Brev/ från Virsbosidan
 • Tidskriftsartiklar, predikningar, kassa- och dagböcker
 • Brev och tidningsartiklar
 • Pass
 • Tidningsurklipp
 • Nästa kuvert har påskrift: Artiklar om och av Hedvig Lagercrantz

 

Renskrivna dokument

 

Artiklar

 • Ljus i Mörker, april-juni 1936: UPPROP Barn och gamla ut till landet av Hedvig Lagercrantz
 • Stridsropet, julen 1937: Jul i skilda länder av Hedvig Lagercrantz
 • Ljus i Mörker, 194? : Till våra trogna vänner i hela Sveriges land av Hedvig Lagercrantz och en jubileumshälsning från Slummens första ledare, fru Hedvig Lagercrantz, till Eskilstuna slumstation
 • Svenska Dagbladet, 12/3 1944: Sommarvederkvickelse för 134 gamla kvinnor
 • Svenska Dagbladet, 7 november 1944: Hedvig Lagercrantz död av Alf Norbäck
 • F .D. F .O., December 1944: Hedvig Lagercrantz, budskap om hennes död, .jordfästningsakten i Blasieholmskyrkan av Valborg Schönner-Starch, Färden till Heliga korstes kapell och ceremonin där av Emma Olsson, Minnesstund den 19 november av V. S. S., Hedvig Lagercrantz in memoriam från frelseofficers forbund Norge, Sten Ekholm i Helsingfors, Sisi Forgersen Oslo, Anna Petersen Upsala, Theodor Jacobsen Köpenhamn, Bertha Wahlman Stockholm, Anna Nauckman Stockholm
 • Västmanlands läns tidning, 4/2 1950: Slummen sextio år: Startades på initiativ av Hedvig Lagercrantz av E. B., TACK från minister Lagercrantz, Förbundsordförandens Anteckningar av August Helin
 • Stridsropet, juni 2-8: Ögonvittnen om frälsningsarmen av Mary Odencrants, f. Lagercrantz
 • Svenska Dagbladet, 5/3 1990, 100 års socialt arbete inom Frälsningsarmén av Curt Jonasson

 

Renskrivna koncept:

 • Ur Från alla land, Frälsningsarméns Månadsblad: Indien i juli 1896 av Fru Överste Lagercrantz
 • Stridsropet, 1937: Jul i skilda länder av Hedvig Lagercrantz
 • Julbrev från Hedvig Lagercrantz
 • Frid och strid av Hedvig Lagercrantz
 • Renskrivna tal vid jordfästningen i Blasieholmskyrkan den 10 november 1944 kl. 2 e.m. Av Prins Oscar Bernadotte, Brigadör Judit Ordell, Kommendör Wickberg, Bokförläggare L. Lindqvist Kyrkoherde Alf Norbäck

 

Häfte:

 • Frälsningsarmen Slum och Räddningsverket i Sverige 1890- 1960, Slumsysterkåren under 70 år