Forss; bokföringsböcker, plåtskåp

Forss arkiv i Wirsbo historiska arkiv

Bokföringsböcker och plåtskåpet

Bokföringsböcker

Capitalbok och Avräkningsbok 1900/1901

Capitalbok och Avräkningsbok 1902/1903

Kassabok 1903 - 1904

Kassabok 1908 - 1912

 

WB arkiv, plåtskåpet

Hängmapp med rubriken Fors köpehandling innehåller ett 20-tal avtal runt sekelskiftet 1800/1900, inte bara Forss. Ett kuvert med handlingar rörande 1929 års egendomsförsäljning.

 

 

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.