Övriga arkivbildare

Övriga arkivbildare

Förklaring

Med arkivbildare avses en myndighet, ett företag eller enskild person som genererar, hanterar och samlar handlingar och därigenom skapar ett enhetligt arkiv.

Bennebo hytta, Karbenning

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Bergkvist, Emil

 

Ferna

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Forss (Hörnsjöfors) Bruk

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Frälsningsarméns Utbildningsfond

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Dansens Vänner, fd GVD

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Gränges Engineering

 • Verksamhetsplan 1971

 

Hedström, Arne

 • Foton

 

Lagercrantz´ka brevsamlingen

 

Lagercrantz´ka stiftelsen

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Lagercrantz, Greta

 

Lagercrantz, Hedvig

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Lagercrantz, Herman

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Logen Linnéa

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Nickebo hytta, Karbenning

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Odencrants, Mary

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Förvaltnings AB Pravo

 • Inventariebok 1962 - 1975

 

Ramnäskretsen av Röda korset

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening

 

Stiftelsen Wirsbo Bostäder

 • Korrespondens 1973 - 1980

 

Ugnsbolaget AB

 • Verksamhetsberättelser 1953 - 1964
 • Protokoll 1955 -1960
 • Personalliggare 1963 - 1964

 

Ugnsbyggnadsbyrån AB

 • Bokslut 1966 - 1975
 • Dagbok 1976 - 1979
 • Inventariebok 1963 -1976
 • Huvudbok 1976 - 1977
 • Protokoll 1962 -1976
 • Värdering 1971
 • Verksamhetsberättelser 1941 - 1976

 

AB Ugnspatent

 • Protokoll
 • Årsberättelser 1954 - 1966

 

Wallman, Björn

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Virsbo Brukshandel

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Wirsbo Bruks Intressenter

 

Virsbo Busstrafik

 

Wirsbo Fastighets AB

 • Kassabok 1985
 • Årshandlingar 1984 - 1989

 

Wirsbo Fattigrote

 • Mindre omfattning

 

Virsbo Fotoklubb

 

Virsbo Fribaptistförsamling

 

Virsbo Garage ek.för.

 

Wirsbo Gille

 • Div handlingar 1976 - 1984

 

Virsbo Husmodersförening

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Wirsbo Insatherm AB

 • Kassabok 1983 - 1985

 

Virsbo Kyrka

 

Virsbo Missonsförsamling

 • Arkivförteckning finns i NAD

 

Virsbo Manskör

 

Wirsbo Tjänstemannaklubb

 • Diverse handlingar 1963 - 1983

 

Wirsbo Trädgårdsförening

 • Protokollsböcker och kassaböcker 1919-1968

 

Virsbokretsen av Svenska Röda Korset

 • Arkivförteckning finns i NAD

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.