Mantalsskrivningen 1866

Utdrag ur Uppgift till Mantalsskrifningen i Ramnäs Socken för år 1866

Wirsbo Bruks Intressenter ega i Ramnäs Socken:

Wirsbo Bruk med 3 Franche Comté Härdar, för vilka

Oinskränkt Smides och Wågföringsrätt är beviljad.

En Mjölqvarn med 2 par Grofmälders och 1 par Stålqvarnstenar

En finbladig Såg med 2ne Ramar

Ett Tegelverk

Två Canalfartyg samt

Följande lägenheter:

 

 

Wirsbo Gård ¼ Mantal

Wid gården finns en 2ne Klassens Bränvinspanna om 35 Knrymd, ordentligt förseglad

 

 

 

 

Arbetare under Bruket:

 

 

SmedsMästaren

C P Hammarbäck

Hustrun

Barn Edla

” Carl

Drängen Carl Er Borgesson

” Carl Fr Norman

1825

1825

1846

1856

1844

1847

 

 

 

Underlydande:

 

 

Nordanö ¼ Mantal

Landb Joh Larsson

Hustrun

Barn Gustaf

” Anna

” Carl

Mågen Per Gust Jansson

Hustrun

dess dotter Charlotta

Dräng P Tillenius

1817

1825

1857

1860

1862

1837

1846

1866

1816

Inhyses

f landb Jan Erssons Enka

1814, fattig

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.