Skola/barnomsorg

Skola/barnomsorg

På orten finns Virsboskolan med låg- och mellanstadium. Högstadieeleverna kan välja mellan att gå i närbelägna Fagersta eller Surahammar. De flesta av Virsbos gymnasieelever reser till Västerås, men även Fagersta erbjuder gymnasieutbildning.

 

Före och efter skoldagen finns möjlighet för barnen att gå på fritidshem (fritids), eller skolbarnsomsorg som det även kallas. Fritidshemmet, för barn mellan 6 och 12 år med arbetande eller studerande föräldrar, ligger i anslutning till skolan.

 

Biblioteket och fritidsgården

 

I Virsbo finns även en fritidsgård, inrymd i bibliotekets lokaler. Där erbjuds barn och ungdomar från årskurs 4 och uppåt en kväll i veckan med öppen verksamhet.

I dagsläget är fritidsgården öppen på tisdagar kl 17-21.

 

I direkt närhet till skolan ligger Virsbosjön där den kommunala badplatsen med bryggor ligger. Under sommarhalvåret utnyttjas den flitigt för både bad och volleybollspel.

Skolkalendarium

Vt 2018

 

8-9/1

Studiedag och stängningsdag i förskola och fritidshem

10/1

Terminsstart

V.9

Sportlov

V.14

Påsklov

30/4

Lovdag

11/5

Lovdag

25/5

Studiedag och stängningsdag i förskola och fritidshem

6/6

Lovdag

12/6

Läsårsavslutning

Förskolan Galaxen ryms i ljusa fina lokaler i en unik och öppen förskolemiljö som verkligen är anpassad för lärande och utveckling.

Förskoleklass är beteckningen på en egen skolform, tidigare kallad 6-årsverksamhet. Den erbjuds alla barn från höstterminen de fyller 6 år

Förutom förskoleklass finns grundskola för skolår 1-6 samt fritidshem för barn mellan 6 och 12 år med föräldrar som arbetar eller studerar.

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.