Kyrkklockan och prins Eugén

Kyrkklockan, prins Eugén och påven Pius XI

Av Bengt Antonsson, 2015-02-04.

 

Herman Lagercrantz anlade 1920 begravningsplats i Virsbo. Den saknade klocka de första åren fram till 1924 då den unika klockan placerades i sin klockstapel. Klockan, som väger 63 kg, har tonhöjd ESS eller DISS och kan höras på twitter eller instagram @kyrkvakt.

 

Herman Lagercrantz tillbringade vintern 1922/23 i Rom och blev av påvens tjänstgörande kammarherre markis Claes Lagergren erbjuden en privat audiens hos påven som önskade tacka Herman för att ärkebiskop Söderblom genom Hermans förmedling genomdrivit att tre birgittinernunnor inbjudits till en minnesfest i Vadstena. Jag antar att Herman under audiensen framlade behovet av klocka. Påven skänkte en klocka från sitt klockgjuteri sedan han förvissat sig om att den inte skulle placeras inne i ett kyrkorum.

 

Vid denna tid bodde även Hermans gode vän prins Eugén i Rom.

Prinsen ritade klockan som sannolikt blev välsignad av påven före leveransen.

 

Inskription:

 

SKÄNKT AF HERMAN OCH HEDVIG LAGERCRANTZ

TILL WIRSBO BRUK RAMNÄS SOCKEN ANNO MCMXXIV

FRANCESCO LUSENTI FU EUGENO FUSE IN ROMA

(Francesco Lusenti och Eugén gjorde klockan i Rom)

De två vapnen är Croneborg och Lagercrantz, Hedvig Lagercrantz var född Croneborg.

Foto Emil Fallqvist 2009

 

I motsats till många i sin släkt saknade prins Eugén kristen tro, han skriver i brev den 1 juli 1920 till Herman att han inte själv ”tror på en personlig Gud, o. jag erkänner att dess försvinnande har lämnat ett farligt tomrum”.

Det hindrade honom inte att skapa klockan.

 

Herman svarade för klockstapeln. Prins Eugén skrev 1924 sedan klockan levererats ”….. Roligt att klockan blev lyckad……. Klockstapeln på ditt förslag ser ju bra ut om än lite mager uppåt”. 1941 lät Herman klä in och panela klockstapeln.

Audiensbeviset.

Kyrkklockan

Den enligt prins Eugén magra klockstapeln.

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.