Förskoleklass

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Förskoleklassen och fritidshemmet

Förskoleklass är beteckningen på en egen skolform, tidigare kallad 6-årsverksamhet. Den erbjuds alla barn från höstterminen de fyller 6 år, omfattar minst 525 timmar per läsår, och är kostnadsfri. Förskoleklass finns på alla grundskolor för de yngre barnen. Behövs barntillsyn utöver förskoleklassen erbjuds fritidshem på skolan (fritdshemmet Månstenen).

 

Förskoleklass är inte obligatorisk för barnen, men sedan starten deltar i princip alla 6-åringar. I början på varje år skickas ett förslag med skolplacering ut till målsman för alla 6-åringar, baserat på bostadsadress.

 

Verksamheten i förskoleklassen styrs av Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Läroplan), men man har stor frihet att utifrån gällande ram forma sin egen verksamhet. Det betyder att olikheter förekommer mellan skolorna.

 

Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider.

Förskoleklassen

Virsboskolan

Jägargatan 25

730 61 Virsbo

 

• • •

 

Förskoleklass och

fritidshemmet Månstenen

(nås bäst kl 06.00-07.15)

Tel 0223-394 14

Rektor och förskolechef

Malin Rindetoft

tel 0223-394 01

Områdesassistent

Mia Kallio, tel 0223-394 00