Herrgården

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Virsbo herrgård

Den ursprungliga herrgården byggdes i slutet av 1600-talet i tidsenlig stil med säteritak. Under åren fram till 1710 utökades gården med fyra flyglar.

 

Huvudbyggnaden revs 1887 och ersattes då av en större byggnad. En omfattande ombyggnation skedde 1917-18 då Herman Lagercrantz tillsammans med stockholmsarkitekten Lars Johan Lehming och Wirsbos byggmästare Lars Johan Nilsson uppförde nuvarande herrgårdskomplex.

 

Den nya byggnaden försågs med högt valmat tak, massivt torn med stor kopparklädd kupol, kolonner, harmoniska fönsterrader och en ståtlig portal som kopierats från ett 1600-talspalats i Stockholm. Tillsammans med de tre flyglarna bildades en öppen borggård som visar ett ståtligt exempel på det tidiga 1900-talets nationalromantiska stil.

 

Herrgården har i de flesta rum och hallar vackra vägg- och takmålningar av Axel Hörlin från Stockholm.

 

Wirsbo Bruks AB ägde herrgården fram till december 2002 då den såldes. Idag är herrgårdskomplexet privatägt. Det utnyttjas som konferensanläggning och festlokal. Wirsbo Herrgård erbjuder även weekendpaket med olika teman samt ridning och ridkurser.

 

Mer information om Wirsbo Herrgård