Saxat

Saxat

Det är många olika frågor som diskuteras runt om i samhället idag. Var det bättre förr? Vilka frågor var aktuella? Vi har bläddrat i gamla Vi på Wirsbo (inkl Månadsnytt), personaltidningen på "bruket" mellan åren 1957 och 1979. Den gav information om betydligt mer än vad som hände innanför fabriksgrindarna. Som lite kuriosa publicerar vi en del artiklar därifrån. Säkert är det många läsare som var med "när det begav sig" och som kan berätta om hur det var, när de får en liten påminnelse.

 

Många banker har upphört med hantering av kontanter, vilket har varit ett ofta förekommande ämne i massmedia. I mars 1967 informerades de anställda på dåvarande Wirsbo Bruk via Vi på Wirsbos "Månadsnytt" om att en ny löneutbetalningsform skulle införas, vilket innebar en övergång från kontant- till banklön ... Säkerligen en stor omställning på den tiden.

Snövinter; nr 2, 1959

Ljud- och bildband hjälper Virsbobarn lära in franska; nr 4, 1962

Skolungdomarnas syn på Wirsbo Bruk, Språkröret nr 1-2 1980

Bäst för Virsbo att tillhöra Surahammar; nr 1, 1962

Virsbobo i spetsen för Surahammars storkommun; nr 1, 1963

Virsbo lever!; "tiningen"; nr 1, januari 2006

Från det första provnumret av Wirsbos nya personaltidning "Språkröret för rörmakare och smeder", nr 1-2 1980 hämtar vi nedanstående citat ur artikeln "Skolungdomarnas syn på Wirsbo Bruk":

 

"- Vi gick först till plasten. Där var det inte så bullrigt och smutsigt, men lukten var konstig. Det var mest kvinnor som jobbade vid maskinerna, men det var männen som var förmän."

Ny teknikerkurs startar i höst; nr 3, 1962

Banklön; Månadsnytt nr 3, mars 1967

Virsbo-ungdomar studerar vidare; nr 3, 1962

En ovanlig rörtransport; månadsnytt nr 12, december 1967

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.