Wirsbo Bruk som arkivbildare

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Wirsbo Bruk som arkivbildare

Brukets arkiv har endast obetydligt påverkats av ägarförändringar eller ändringar av juridisk form.

Från 1620 då hammarsmedjan anlades finns många ägare, bland andra släkterna de la Gardie, Boije, Sahlgren, Silfverschiöld och von Hermansson fram till

1892-11-11

Wirsbo AB bildades med ett aktiekapital om 250 000 kr av von Hermanssons konkursbo som ett led i avvecklingen av konkursboet. Kung Oskar II köpte 40 % av aktierna. De största intressenterna i konkursen var S E Banken genom Alrutz & Co och Oskar II. Herman Lagercrantz köpte samtliga aktier under åren 1897 till1908. Aktiekapitalet ökades 1904 med 100 000 genom nyemission finansierad av Gustaf Lagercrantz. År 1935 ökades aktiekapitalet från 350 000 kr till 600 000 kr.

1918/1919

70 % av aktierna överfördes till Hermans barn och barnbarn men fördes tillbaka 1928.

1921-04-04

Wirsbo Fastighets AB bildades genom att Herman och Hedvigs fastigheter i Västerfärnebo med ett värde av 743 000 kr tillsköts som aktiekapital.

1923-08-17

Wirsbo AB köpte 1 000 aktier för 742 000 kr av Herman och bolaget blev dotterbolag till Wirsbo AB.

1937-01-01

Wirsbo Fastighets AB köpte rörelsen av Wirsbo AB och sålde sina aktier för 742 000 kr i Wirsbo AB till Herman.

1937-08-04

Wirsbo Fastighets AB namnändrades till Wirsbo AB.

1937

Wirsbo AB namnändrades till Wirsbo Intressenter AB, sålde sin rörelse till Wirsbo Fastighets AB för att fortsättningsvis äga aktier med mera. Herman sålde sina aktier, nominellt 575 000 kr till Wirsbo Fastighets AB som namnändrades till Wirsbo AB.

1941-

En fondemission om 400 000 kr gjordes.

1944-12-28

Wirsbo Intressenter AB såldes av Wirsbo AB till SLT.

1945

Flertalet aktier fördes över från Herman till barn och barnbarn.

1945-

Wirsbo Intressenter AB bildades av Wirsbo AB med ett aktiekapital om 300 000 kr för att överta aktier från Wirsbo AB till ett värde av cirka 1,4 mkr, främst SLT, SE Banken, Sv Metallverken, Nordarmatur och Providentia. Bolaget namnändrades till AB Falag 1949 och såldes 1951 till Stiftelsen Familjen Lagercrantz Wirsbo.

1949-

Wirsbo Bruks AB:s konsortium, en sammanslutning av aktieägare inom familjen Lagercrantz, bildades och fanns kvar åtminstone till 1954. Genom konsortiebildningen kunde hembudsskyldigheten i Wirsbo ABs bolagsordning tas bort.

1951

börsnoterades Wirsbo.

1951-10-19

Wirsbo AB namnändrades till Wirsbo Bruks AB.

1958-09-10

Stiftelsen Wirsbo Bostäder bildades för att möjliggöra förvärv av bostadsfastigheter med statliga bostadslån.

1970-11-25

Stiftelsen Familjen Lagercrantz, Virsbo stiftades av Hermans arvingar

1971-02-10

Avtal mellan Stiftelsen och Wirsbo Bruks AB om framtida vård av brevarkivet med mera. Ersättning 100 aktier i SAAB.

1978

Gränges AB köper hela aktiekapitalet.

1978-08-18

Stiftelsen tillgångar i Vita magasinet överläts till Wirsbo Bruk som godkände gåvan i styrelsen, § 1916.

1978-08-31

Stiftelsen upplöstes.

1979-12-06

Uponor Rör AB bildades som Finlayson Plastdivision AB.

1986

Gränges lämnade Wirsboaktierna i utdelning till sin ägare, AB Electrolux, som sålde Wirsbo Bruks AB tillsammans med sin kopparverksamhet till det statsägda finska gruvföretaget Outokumpu.

1988

Outokumpu köpte kopparrörsverksamheten i Wirsbo Bruks AB och sålde sedan bolaget till Asko Oy som också till största delen ägdes av finska staten. Asko delade verksamheten i Virsbo i tre företag, Wirsbo Stålrör AB, Wirsbo Smide AB och Wirsbo Bruks AB. De första två företagen såldes och i Wirsbo Bruks AB behölls plaströrstillverkning, herrgård och kvarvarande marker. Wirsbo Bruks AB överfördes sedan till Askos dotterbolag Uponor. Asko har i dag avvecklat all annan verksamhet än plaströrsverksamheten i Uponor och namnändrat till Uponor Oyj. Genom sitt svenska dotterbolag Uponor AB ägs Wirsbos plaströrstillverkning.

1990

Rautaruukki Oyj som uppträder under det gemensamma koncernnamnet RUUKKI, är noterat på börsen i Helsingfors med finska staten som störste ägare. Företaget förvärvade 1990 stålrörsdivisionen i gamla Wirsbo Bruks AB. Den övertagna verksamheten ombildades till Wirsbo Stålrör AB, som numera utgör en av beståndsdelarna i Ruukki Sverige AB.

1994

Componenta Oyj är ett finskt börsnoterat bolag som köpte Wirsbo Smide AB av Asko och döpte om det till Componenta Virsbo AB.

1997-02-07

Stiftelsen Wirsbo Bostäder likviderades.

1998-07-22

Wirsbo Bruks AB upplöstes via fusion med moderbolaget Uponor Rör AB. Samtidigt namnändrades Uponor Rör AB till Wirsbo Bruks AB. Aktiekapitalet efter fusionen uppgick till 50 000 000 kr. I och med detta ägdes Wirsbo Bruks AB till 100 % direkt av finska Uponor Oyj.

2001-05-23

Wirsbo Bruks AB namnändrades till Uponor Wirsbo AB.

2005-12-30

Det nybildade svenska bolaget Uponor Sweden AB köpte de tre svenska Uponorbolagen, Uponor Wirsbo AB, Uponor AB i Fristad samt Sörberg Produktion AB i Kungsör från Uponor Oyj.

2006-06-20

Uponor Wirsbo AB, Uponor AB och Sörberg Produktion AB fusionerades in i Uponor Sweden AB. Samtidigt namnändrades Uponor Sweden AB till Uponor AB.

 

Med andra ord:

  • Herman ägde Wirsbo AB 1997 - 1937,
  • Wirsbo Fastighets AB 1921 - 1923 och från 1937.
  • Wirsbo AB innehade Wirsbo Fastighets AB 1923 - 1937. Brukets rörelse fanns i Wirsbo AB fram till 1937 då den flyttades till Wirsbo Fastighets AB.
  • Wirsbo AB bytte namn till Wirsbo Intressenter 1937.
  • Wirsbo Fastighets AB bytte namn till Wirsbo AB 1937 och Wirsbo Bruks AB 1951.