Forss arkiv

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Forss arkiv i Wirsbo historiska arkiv

Forss arkiv i Wirsbo historiska arkiv består av bokföringsböcker, diverse köpehandlingar (inte bara Forss), fastighetshandlingar och övrig dokumentation sparade i plåtskåp och kartonger.

Mängden dokument gör att detta avsnitt har delats upp i sex undersektioner för att inte sidorna ska bli alltför långa.