Forss; kartong 26, 27, 31 & 41

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Forss arkiv i Wirsbo historiska arkiv

Kartong 26, 27, 31 & 41

WB arkiv, kartong 26

  • Lönereglering för prästerskapet i Västerfärnebo för 50 år från 1862. Forss ingår.

1874.02.21

  • C F Norling överklagar på kommunalstämman genom arrendator Hedberg i Norr Åhl debiterings- och uppbördslängden av formella skäl.

 

WB arkiv, kartong 27

1762.07.17

  • Tingshandling angående byggnadsskyldighet för Norråhl i Norns soldatrote.

 

WB arkiv, kartong 31

  • Forss järnstämpel finns i bok från 1845.

Reg nr 730, 1786 13/6

  • H.-st för stångjern. 190 skp privil smide varav 15 skp frälse.

 

WB arkiv, kartong 41

1916.10,01

  • Kostnadsfördelning av bron över kvarnbäcken i Sör Åhl. Wirsbo Bruk ansvarar för ungefär hälften.

1920

  • Herman Lagercrantz erbjuder Domänstyrelsen skogen i Norråhl och Söråhl. Domänstyrelsen uppskattar den till 1 080 har produktiv skogsmark, värd 1 300 000 kr.