Ung i Virsbo vid sekelskiftet (1900)

Ung i Virsbo vid sekelskiftet

Intervju med Herman Larsson

 

Intervjun gjord av Inge Larsson. Artikeln tidigare publicerad i Vi på Wirsbo nr 3, 1978

Att Virsbo från tidernas begynnelse inte varit vad det är idag är en självklarhet. Den utveckling som företaget och därmed också samhället genomgått under detta sekel är dock så enorm att det i det närmaste är oförståeligt för den som själv icke upplevt den.

För att få ett litet begrepp om hur det var att vara ung i Virsbo vid sekelskiftet (1900-talets början, red.anm.) besökte jag min farbror Herman Larsson. Herman är nyss fyllda 85 år och således född år 1893. Trots sin relativt höga ålder har Herman ett mycket rörligt intellekt. Han berättar gärna och med glimten i ögonvrån om hur han upplevde sitt ungdoms Virsbo. Eftersom jag har hela min diskussion med Herman inspelad på band så tycker jag att det är bäst att här låta honom själv berätta.

- Jag föddes och upplevde mina första år i Tallbo där mina föräldrar hade kök och kammare. (Tallbo var en typisk dåtida bruksarbetarlänga som för ett tiotal år sedan gav vika för snötyngden och sedan revs). När jag var knappa två år dog min mamma i lungsot och jag blev flyttad till en släkting i Bockhammar. Efter ett par år gifte far om sig och jag fick komma hem igen. Då bodde vi något år i Krogen. Där bodde på den tiden två familjer och en gammal gubbe som hade ett enda rum mitt emellan de två lägenheterna som låg i var sin ända av huset.

När jag sedan kom upp i skolåldern gick jag i skola i ett skolhus som låg där den nuvarande brandstationen ligger. I det huset var småskolan i ena ändan och storskolan i den andra. På den tiden gick alla ungar till fots till skolan. Vi som kom från bruket gick via "gata" (allen) till skolan. Ibland var det sådana översvämningar där trädgården nu ligger, så man tvingdes lägga ut slaggstenar som vi fick gå på. Det var inte alltför sällan som någon ramlade ner i vattnet och tvingades återvända hem. Det var kusligt på höstarna. Någon gatubelysning fanns naturligtvis inte och det var kolsvart när vi kom hem. Ändå värre var det naturligtvis för de som bodde ända neråt Muggbo i Gammelby.

Skolsalen, som var upplyst av en jättestor fotogenlampa, innehöll tre skolklasser och slöjdsal i samma klassrum. Veden till skolan högg vi själva och dricksvattnet fick vi hämta i en källa några hundra meter in i skogen. Vattnet hämtades i en hink som sedan stod utanför skolan och dit fick den törstige eleven söka sig för att släcka sin törst. Det var ingen idé att knota när man blev tillsagd. På den tiden var det inte fråga om moderna uppfostringsmetoder utan olydnad bestraffades med hårluvar, rungande örfilar och rapp av pekpinnen.

Hemmiljön, hur var den då och vad gjorde ni på fritiden frågade jag litet försiktigt.

- Fritid, vilken fritid. När vi hade ledigt från skolan var vi och sådde skog. Jag minns min första skogssådd. Pojkarna hade hackor och högg upp hål i marken och flickorna kom efter och sådde i frön samt täckte över. En av mina kamrater knäckte en gång skaftet på sin hacka och skogvaktar'n fick se det. Pojken blev rädd och flydde till skogs med skogvaktaren efter sig vrålande – "vänta du din djävil tills jag får dag i dig".

Mitt första arbete efter skolan var att rensa rovor på Kusmossen. För oss ungar tedde sig fårorna ändlöst långa. Femton öre styck fick vi för dem och ungefär tre stycken om dagen klarade man av. Såväl vid rovrensning som skogssådd arbetade vi från sex på morgonen till sex på kvällen. Som 12-14-åring var man då självfallet ordentligt trött när kvällen kom.

Jag minns 1907 när jag var 14 år och gick och läste så arbetade jag tre dagar i veckan i sågen och kapade sockerlådsvirke. De andra tre dagarna av arbetsveckan gick jag och läste för konfirmationen. Då fick vi gå till Västervåla kyrka, ligga kvar i två nätter och sedan gå hem igen på tredje dagens kväll. När man sedan kom till sågen så hade det samlats stora högar virke från veckans produktion. Det skulle då kapas ifatt på resten av arbetsveckans dagar. Skydd för kapklingor, roterande axlar och löpande drivremmar var det så gott som aldrig frågan om på den tiden.

En snäll gubbe på ribbmottagningen gjorde en modell av en sågram åt mig. När drivrepet till ramen hoppade av skulle jag med knivens hjälp försöka lägga på repet igen. Det bar sig emellertid inte bättre än att repet högg tag i mig och jag åkte med in i ramen. Någon sprang in och slog igen hela sågen och jag klarade tack vare det livhanken den gången. Byggmästare Larsson kom och frågade om jag hade lekt färdigt. Hem fick jag inte gå trots att jag hade en förskräcklig värk och senorna i ena armen var illa klämda.

Jag minns så väl den olyckan bara för att det var likviddagen (likvid = avlöning), d v s den 12:e i månaden. Den dagen var alltid lite extra. Då var hela bruksgatan från Gammelgården och bort till Storbyggningen en enda stor torgmarknad. Där var kommersen livlig och man kunde köpa kläder, skor, en gubbe från Våla hade borstbinderi, järnhandlare Westling från Ängelsberg bjöd ut verktyg och karamellkärringar hade karameller av alla de slag att bjuda ut. Alla torghandlarna kom tillresande med häst. Det var den tidens stora händelse i Virsbo och som ung ville man ju inte missa en sådan dag även om armen värkte efter dagens olyckshändelse.

Under sin storhetstid var sågen välbemannad. Bilden på det dåtida sågverkslaget är tagen 1929. Den minnesgoda virsbobon känner säkert igen många gamla virsboprofiler. Den andre mannen, sittande från höger, är Herman Larsson. Fotografen är okänd men fotot tillhör Arne Hedström.

Hur såg samhället ut då?

- Något samhälle fanns väl egentligen inte berättar Herman. Det var några arbetarbostäder nere på gamla bruket och såvitt jag kommer ihåg så var det ett tio-femtontal trötta, smutsiga och av tungt arbete krökta gubbar som efter arbetstidens slut gick hem över slussbron. Den dåtida arbetsstyrkan var inte större inom Wirsbo Bruks industri.

Mellan marknadsdagarna sköttes den dagliga affärskommersen vid Hedströms lanthandel vilken var belägen öster om snickarstugan. Den mycket livliga båttrafiken på kanalen försåg affären med varor. Upp ur båtarnas lastrum vinschades mjölsäckar och sockerlådor vilka sedan firades ner på mottagarens rygg och bars in i en liten magasinsbyggnad där de sedan förvarades. Ändå hörde man aldrig talas om att något blev stulet.

Kanaltrafiken intresserade naturligtvis oss barn. Genom den tyckte vi oss få en fläkt av den stora världen. Annars var det mest läxläsning och vedhuggning som upptog vår fritid. Där Norrgården och Sörgården nu ligger fanns en lång ladugårdslänga där smederna i allmänhet hade var sin ko, en gris och några höns. Denna form av självhushåll var nästan ett villkor för att klara av finanserna. Lönerna var ju trots långa arbetsdagar mycket knappa på den tiden. Bland kodyngan framför ladugårdslängan spelade byns ungdomar fotboll. Jag minns min första och enda fotbollsmatch, berättar Herman. Vi skulle spela borta mot Surahammar och hade lyckats låna ihop sex stycken cyklar. Vi åkte två personer på varje cykel. Vägarna var på den tiden urusla så resan blev mödosam. Själv gjorde jag illa mig i benet, dessutom förlorade vi matchen. I det läget var det inte så muntert att kliva på cyklarna igen för den 25 km långa hemfärden.

En annan episod som etsat sig in i Hermans minne är en gång då fackförening skulle startas i Virsbo. Någon sammanträdesplats på brukets mark var otänkbart. Därför samlades arbetarna vid vägskälet till Ängelsberg. Vägen var ju offentlig plats. En tillresande ombudsman fanns på plats. Men där fanns också två ridande poliser, som någon kallat till platsen samt en tjänsteman från bruket som uppmanade arbetarna att gå hem. Två stycken vågade med rädsla för sina arbeten inte stanna kvar utan återvände hem, medan de övriga under hot om uppsägning stannade för att starta den verksamhet, som i dag vuxit sig till en organisation med såväl medbestämmande i företagen som egna representanter i bolagsstyrelserna.

År 1911 byggde min far, Viktor Larsson, sig en egen villa upp i det vi nu kallar Egna hem. Villan finns än i dag och ligger mitt emot Virsbo Allköp. Det var då en av de allra första villorna i området. När man skulle ta sig från villan och ner till bruket så fick man vandra den koväg som bruksbornas kor trampat upp då de vallades ut på sina skogsbeten.

Som avslutning frågade jag Herman om det fanns någon episod från ungdomen som han mer än andra kom ihåg. Herman berättade då följande:

- Det var en som hette Bygren, som skötte telegrafen i Virsbo. Han kom in till oss en kolsvart höstkväll och undrade med far om inte Herman kunde få gå till sågverksägare Sjögren i Vretarna med ett brådskande telegram. Far svarade jakande, så det var bara att ge sig ut i den kolsvarta natten. Jag var bara tio år, men som tur är har jag aldrig varit mörkrädd. Det var massor av grindar att passera innan jag äntligen skönjde en svag lampa i fjärran. Dit styrde jag kosan. Jag hamnade då hos ett par gubbar, Wåhlander och Sven Åberg. De talade om att jag hade ytterligare ett par kilometer kvar och visade mig vägen ner mot kajen till vilken Trummelsbergs hytta fick sin malm.

Det var bara att gå ut i mörkret igen. Till slut kom jag då fram. Sjögren var inte hemma, men en bas på sågen tog emot mig. I telegrammet stod skrivet att budet skulle ha tre kronor, men det tyckte sågverksbasen var alldeles på tok för mycket. Femtio öre fick jag och det var mer än nog enligt den snåle basen. Men sen må du tro, att det gick undan hem. Mina små ben gick som trumpinnar och hjärtat bankade som en stångjärnshammare. Grindarna hoppade jag över, det var inte tid att öppna och stänga. Väl hemkommen till far berättade jag att jag fått femtio öre istället för överenskomna tre kronor. Du skall aldrig mer behöva gå med sådana där telegram sade far. För mig var de orden mycket mer värda än de förlorade kronorna. Jag kände att det fanns värme och rättvisa i fars ord och jag kommer aldrig att glömma den kvällen.

Så avslutade Herman sin intressanta berättelse om en svunnen tid. Till dig som orkat igenom hela den här berättelsen vill jag ge ett gott råd. Stanna upp och ta dig tid att prata med våra gamla pensionärer. Deras berättelser har mycket att ge dig och de berättar gärna om sina upplevelser.

 

Dåtida sågverkslaget.

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.