Wirsbo i Ferna bruks arkiv

Wirsbo i Ferna Bruks arkiv

Ferna Bruksarkivs förteckning

 

Virsbo bruk, sid 107 - 109

 

Ämnesordnade handlingar

Inventarielistor, bland annat hushålls-, trädgårds- båt-, kvarn- och jaktbyggnadsinventarier.

Mejerirapportbok

- Juli 1887 gjordes 122 kg smör, 286 kilo kärnmjölk varav 10 kg såldes och resten blev svinmat.

- Hela 1887 gjordes 2 402 kg smör, 5 123 kg kärnmjölk, 30 kg skummjölksost. Det gick åt 27 liter mjölk för varje kg smör.

- Februari 1888 gjordes 412 kg smör, 981 kg kärnmjölk, ingen ost. 28 liter mjölk till varje kilo smör.

- All kärnmjölk blev svinmat.

 

Ladugårdsrapportbok

- I mars 1887 fanns 50 kor som tillsammans mjölkade 6 635 kg

- 5 kor mjölkade 10 kg och mer

- 19 kor mjölkade 5 - 10 kg

- 3 kor mjölkade 2 - 5 kg

- 3 kor mjölkade under 2 kg

- 16 var sinlagda

- 3 var utslagna

 

Kopiebok

- Den 27 mars 1895 och den 11 mars 1897 beställer Rogberg för leverans till Virsbo järnvägsstation

av Arnö fröklängningsanstalt i Nyköping 10 kg (med lägst 80 % grobarhet) respektive 15 kg.

- Den 3 april 1897 skriver Rogberg till Herman Lagercrantz och beklagar att han inte genast kan

tömma sitt rum i Virsbo.

- Den 10 oktober 1897 skriver Rogberg till Järnvägsstyrelsen och uppskattar de årliga

järnvägsfrakterna på den planerade Örebro-Krylbobanan till 5 850 ton, varav 2 000 ton

trävaror och 2 000 ton träkol till Trummelsberg.

 

Ferna bruk, sid 162

 

Handlingar angående egendomarna, volym 7, kapsel med åtkomsthandlingar angående Wirsbo och Bennebo.

30 april 1873 med tillträde 1 november 1873 köp av Wirsbo. Pris 1 125 000 riksdaler. Säljare bland andra Nils Silfverschiöld 270/540, Coyet 184/540, Jonas Alströmer 25/540 och Hammarhielm 18/540.

1 november 1854 köp av Hökebo.

Siffergranskningsrapporter, bland andra endast 1 härd 1877.

Inventarielista 1891

 

Ferna bruk, sid 174

 

Strödda ... ,volym nr 2,1873

Ludvig Rinmans reseberättelse:

Ankomst till Wien den 10 maj, därefter rundresa till järnverk i europeiska länder och studerar och beskriver bland annat bessemerverk, masugnar med tunna väggar, puddelugnar, plåtvalsning, spikmaskiner, ekonomi och kalkyler.

 

Ferna bruk, sid 179

 

Kapitalböcker, volym 125, 1887.

Smältjärnstillverknigs konto redovisar tillverkning i

Wirsbo 23 256,44 deciton à 9,368 = 217 867 kr

Ferna 14 339 deciton à 9,185 = 131 955 kr

Bockhammar 13 490 deciton á 9,671 = 130 467 kr

Tackjärnstillverknings konto redovisar leveranser

till Wirsbo från Finnbo 6 598 deciton,

från Trummelsberg 13 741 deciton,

från Trummelsberg 1 314 deciton.

 

Ferna bruk, sid 206, 1891-1903

 

Kassabok över kuratelsarvoden ....och Wirsbo.

Kuratelsboken innehåller uppgifter om konkursförvaltningens försäljning av inventarier och produkter fördelat på Ferna, Bockhammar, Trummelsberg, Wirsbo, Finnbo och Björnhyttan. 1891 var beloppet 924.827 och 1894 653.833 kr.

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.