Avräkningsbok Wirsbo Bruk 1866, del 2

Ur Avräkningsbok wid Wirsbo Bruk 1866

Del 2

Landbonden Jan Larsson Nordanö

Sid 151, An

1865 Nov 1

Balance Conto fr År 1865

 

 

 

364,07

1866 Apr 31

Contant

 

 

 

128,25

 

0,40 Cent

Sill

 

 

4,40

 

Orgelnisten Fr Pettersson

 

 

4,

 

Kronofogden Otto Wenström

 

 

 

20,88

 

Afrads Conto:

 

 

 

 

 

1 Års Arrende

 

 

 

176,39

 

 

 

Rmt rdr

 

697,99

Sid 152, Per (d v s kontohavarens inkomster)

1866 Apr 31

Skogens Conto:

 

 

 

 

 

Lefver 125 stigar Kol

 

à 1,00

125,00

 

 

Forlön för 59 ” ”

 

à 0,52

34,22

 

 

” 66 ” ”

 

à 0,42

27,72

 

 

Lemnat 9 ½ ” Öfverkol

 

à 0,50

4,75

 

 

Upptagit Vindfälle till 40 stigar

 

à 0,19

7,60

 

 

Upphuggit Virke till 3 Bottnar

 

 

3,

 

 

Lefver 1 st Björk

 

 

48,

 

 

“ 2 st Stör

 

 

75,

 

 

“ 200 st Hank

 

 

50,

 

 

Forlön för 43 gröfre Sågtimmer

 

à 0,40

17,20

 

 

” ” 57 ” ”

 

" 0,20

11,40

 

 

” ” 11 ” ”

 

" 0,10

1,10

 

 

Lefver 10 Stafrum Tegelved “ 1,2

 

5,

12,50

247,22

 

Dagsverks Conto:

 

 

 

 

 

Afgj 57 Mans Vinter Dagsverken

 

à 0,50

28,50

 

 

” 10 ½ ” Sommer ”

 

" 0,75

7,69

 

 

” 2 ½ Qvins Vinter ”

 

" 0,37

0,93

 

 

” 1 Öke ” ”

 

 

0,87

37,99

 

Forlöners Conto:

 

 

 

 

 

Forat 60 kfot Korn fr Westerås

 

à ,10

6,

 

 

” 70,20 Cent Tackjern fr Bennebo

 

à ,10

7,02

 

 

” 17,00 ” ” fr ”

 

à 0,13

2,21

15,23

 

Saldo till Novo Conto

 

 

 

397,55

 

 

 

Rmt Rdr

 

697,99

Novo Conto

Sid 153, An

1866 Maj 1

Saldo från föregående

 

 

 

397,55

 

Contant

 

 

 

52,44

 

6,3 kfot

Vasa Råg

 

28,65

 

 

3,0 ”

Hafra

 

3,75

 

 

Div Omk Conto: ½ Skifva Fönsterglas

 

 

 

0,38

 

Smidesjerns Conto:

 

 

 

,70

 

0,10 Cent Jern

 

 

 

 

 

Spiks Conto:

 

 

 

2,20

 

200 st 3 tum o 300 st 4 tum Spik

 

 

 

 

 

Tegels Conto:

 

 

 

 

 

445 st Taktegel, 200 st Vraktegel o 25 st Hustegel

 

 

 

5,76

 

Plank o Bräders Conto:

 

 

 

 

 

44 st 1 tum

 

à 5 öre

2,20

 

 

Intresse Conto:

 

 

 

 

 

1 Års Ränta å 364 Rdr

 

à 5 %

 

18,20

 

 

 

Rmt Rdr

 

511,83

Sid 154, Per

1866 Oct 31

Skogens Conto:

 

 

 

 

 

Lefver 3 Stafrum Lövved

 

à 1,25

3,75

 

 

Dagsverks Conto:

 

 

 

 

 

Afgj 3 ¾ Mans Vinter Dagsverken

 

à 0,50

1,22

 

 

” 87 ” Sommar ”

 

à 0,75

65,25

 

 

” 6 Qvins Vinter ”

 

à 0,37

2,22

 

 

” 17 ¼ ” Sommar ”

 

à 0,50

8,62

 

 

” 4 Öke ” ”

 

à 1,25

5,

82,97

 

Forlöners Conto:

 

 

 

 

 

Forat 6 kfot Råg från Westerås

 

à 10 öre

,60

 

 

Forat 25,2 ” Hafra ” ”

 

à 8 öre

2,02

 

 

Forat 181,20 Cent Tackjern Till Högfors

 

à 6 öre

10,27

13,49

 

Balance Conto till År 1867

 

 

 

411,62

 

 

 

Rmt Rdr

 

511,83

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.