Kyrkan

"Du ska bygga en kyrka åt Dig och Ditt folk"

Virsbo kyrka

"Du ska bygga en kyrka åt Dig och Ditt folk", sa ärkebiskop Nathan Söderblom till sin vän minister Herman Lagercrantz i mitten av 1930-talet, när han övervägde att bygga ett gravkapell i Virsbo. "Det har Du råd med, och bygg den ekumeniskt".

 

Minister Lagercrantz tog honom på orden och Virsbo kyrka invigdes den 8 augusti 1937.

Altaruppsatsen med tron, hoppet och kärleken är i barockstil från mitten av 1700-talet och inköptes i Wien. Triumfkrucifixet kommer från Oberammergau och silverkrucifixet på altaret tillverkades i den norditalienska staden Merano år 1668. Timglaset på predikstolen har en gång tillhört prinsessan Eugenie. Lampetterna som pryder kyrkan samt nummertavlan är från Jakobs kyrka i Stockholm. Ljuskronorna i långskeppet tillverkades i Gävle.

 

Det röda antependiet (tygstycke att täcka och pryda altaret i kristna kyrkor) och predikstolsklädet skapades av Eva Kleen.

 

Orgeln med dess 12 stämmor och 784 pipor tillverkades av A Magnusson i Göteborg och installerades 1954. Dopskålen i silver kommer från Wien 1825, medan nattvardskärlen är tillverkade av baron Fleming, Atelje Borgila 1939. Kyrkans brudkrona är från 1938 och kollektskålarna i silver troligen från 1600-talet.

 

I Lagercrantz'ka gravkoret finns en altartavla i barockstil från början av 1700-talet, tillverkad i Syd-Tyskland. Minnestavlorna (epitafierna) över släkterna Silverskiöld och Lagercrantz som tidigare kunnat ses där, och som var deponerade av Ärstads församling, har nu återlämnats.

 

Virsbo kyrka överlämnades som gåva till Ramnäs församling andra söndagen i advent 1976. Läs mer om det i PDF-filen nedan.

Virsbo kyrka ligger vackert inbäddad bland träden uppe på åsen. Dess gammalsvenska exteriör ritades av Erik Hahr och interiören i barock av Lars Johan Lehming. Kyrkan byggdes av Wirsbo bruks egen personal, med virke och material från bruket. Byggnationen gjordes under ledning av byggmästare Axel Augustsson, som också valde bibelspråket över dörren i kyrksalen: "Visa mig Herren Din väg".

 

Grunden kommer från hyttan i Trummelsberg och stenhuggaren Karl Söderberg murade både den och trapporna upp till kyrkan. Gravkorets grindar och gallerverket över kyrkporten tillverkades även av brukets genom tiderna skickligaste smed, Knut Stockselius.

 

Begravningsplatsen togs i bruk långt innan kyrkan byggdes, redan 1920.

 

Klockstapeln byggdes 1924-25 ursprungligen där koret nu ligger och flyttades sedan vid kyrkbygget. Klockan ritades av prins Eugen och gjöts i påvens klockgjuteri i Rom 1924.

 

Interiören

Den sjuarmade ljusstaken i fönstret vid predikstolen tillverkades av smeden Knut Stockselius' elev Bertil Örtlund. De konstnärliga utsmyckningarna på väggar och tak utfördes av konstnären Axel Hörlin från Stockholm.

 

Bygg en kyrka åt ditt folk

Artikel ur Vi på Virsbo nr 1, 1967

Brukskyrkan i Virsbo, en gåva till församlingen och stiftet från grundläggaren av det moderna Virsbo. Läs mer (PDF)

Kyrkan överlämnad till församlingen

Artikel ur Vi på Virsbo nr 1, 1977

Bygg en kyrka åt Ditt folk! Det rådet gav dåvarande biskopen Nathan Söderblom sin vän Herman ....

Läs mer (PDF)

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.