Wirsbo i andra arkiv

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Wirsbo i andra arkiv

Information som på ett eller annat sätt rör Wirsbo finns även i andra arkiv.

Wirsbo

 • Ferna Bruks arkiv

Wirsbo Bruk

 • Arkiv Västmanland
 • Ferna Bruks arkiv
 • Kobergs och Gåsevadsholms fideikomiss arkiv
 • Landsarkivet, Uppsala

Renskrivna dokument:

 • NAD, Riksarkivet
 • Ramnäs Bruks arkiv
 • Seglingsbergs Bruks arkiv
 • Åkerbergs Blå böcker i Västanfors församlings arkiv

Brf Gammelbyvägen

 • Sura föreningsarkiv

 

Brf Sörgården

 • Sura föreningsarkiv

 

Samfällighetsföreningen Felingen

 • Sura föreningsarkiv

 

Svenska Lantarbetareförbundet avd 113, Virsbo

 • Sura föreningsarkiv

 

Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 233, Virsbo

 • Sura föreningsarkiv

 

Vallsjö smedja

 • Hans Olssons gårdsarkiv, Karbenning

Renskrivna dokument:

 • Olle Sandberg, Stockholm

 

Virsbo Socialdemokratiska Kvinnoklubb

 • Sura föreningsarkiv

 

Yrkesskolan Virsbo

 • Sura föreningsarkiv