Ett anrikt företag

Wirsbo - ett anrikt företag

Kort om Virsbos historia

 

Från 1412 fanns ett arvskifte innehållande flera gårdar runt Virsbosjön, bl a Hwirstboda och Nordanö. 1580 fick krigsöversten Pontus De la Gardie dessa två gårdar i gåva av den svenske kungen Johan III, då han gifte sig med kungens utomäktenskapliga dotter Sophia Gyllenhielm. Några år senare dog Pontus de la Gardie och hans son Johan de la Gardie ärvde godset. Under hans tid anlade en man vid namn Johan Pederson den första hammarsmedjan i närheten av Wirsboströmmen (1620). Fyra år senare startades den andra smedjan i området.

 

1657 såldes Wirsbo av Johan De la Gardies änka Catharina till handelsmannen Christoffer Boije Didricson, som också köpte omkringliggande mark och lade grunden till företaget och dess egendom. Under de följande århundradena blomstrade järnindustrin.

 

Även jordbruk och skogsbruk var viktiga näringsgrenar i Wirsbo. Spannmål och djurfoder var viktiga handelsvaror. Under 1800-talet hade Wirsbo ett stort boskapsbestånd, men detta bestånd såldes när det inte längre var lönsamt.

 

Boijes arvingar ägde Wirsbo fram till 1873, när dåvarande huvudägarna friherre Nils Silfverschiöld och kapten G A Coyet sålde allt till C F von Hermansson på Färna.

1891 försattes von Hermansson i konkurs. Året efter ombildades Wirsbo till aktiebolag och såldes till fordringsägare i konkursboet och kung Oscar II.

 

1897 köpte Herman Lagercrantz och grosshandlare Nils Berg vardera drygt en fjärdedel av aktierna i Wirsbo AB. Herman Lagercrantz blev chef. Två år senare sålde Oscar II sina 40% av aktierna till Herman Lagercrantz.

 

1908 köpte så Herman resterande aktier och blev ensamägare till Wirsbo.

 

Fram till slutet av 1970-talet ägdes Wirsbo av familjen Lagercrantz. Under den perioden flyttades verksamheten från det s k Gamla bruket, ner till industriområdet i Nordanö.

 

När företaget såldes till Gränges 1978 inleddes en ny era med nya ägare. Wirsbo Bruks AB har därefter genomgått flera namn- och ägarebyten och heter idag Uponor AB.

http://www.virsbo.se/historik

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.