Arbete

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Arbeta i Virsbo

I Virsbo kommer huvudnäringen från de stora företagen Componenta, SSAB och Uponor, men även flera mindre företag finns på orten. Några av dessa är Wirsbo Biobränsle, Hedlunds Smidesverkstad, PW Transport, Virsbo Service, Wirsbo Bud & Transport samt Wirsbo Tools.

Lediga tjänster

 

Deltidsbrandmän i Virsbo

Forgex Sweden AB.

Box 102 (Nordanövägen 6)

730 61 Virsbo

Tel. 0223-395 00

Fax 0223-347 19

 

Forgex är ett franskt stålbolag som just tagit över verksamheten i Virsbo från Componenta.

SSAB AB

Box 100 (Nordanövägen 8)

730 61 Virsbo

Tel. 010-78 78 000

Fax 010-78 78 602

 

SSAB levererar metallbaserade komponenter, system och integrerade system till bygg- och verkstadsindustrin. I Virsbo finns produktion och bearbetning av stålrörskomponenter.

Uponor AB

Box 101 (Nordanövägen 2)

730 61 Virsbo

Tel. 0223-380 00

Fax 0223-381 04

 

Uponor är en internationellt ledande leverantör av system för VVS och inomhusklimat för bostäder och kommersiella byggnader. I Virsbo finns huvudkontoret med bland annat PEX-rörstillverkning och affärsområdet industriapplikationer.

Anrikt företag

 

År 1620 anlades den första hammarsmedjan vid Wirsboströmmen. Fyra år senare startades den andra smedjan i området. 1657 såldes Wirsbo av Johan De la Gardies änka Catharina till handelsmannen Christoffer Boije Didricson, som också köpte omkringliggande mark och lade grunden till företaget och dess egendom. Under de följande århundradena blomstrade järnindustrin. Även jordbruk och skogsbruk var viktiga näringsgrenar i Wirsbo. Spannmål och djurfoder var viktiga handelsvaror. Läs mer