Avräkningsbok Wirsbo Bruk 1866, del 1

Ur Avräkningsbok wid Wirsbo Bruk 1866

Del 1

Mästaren C P Hammarbäck

Sid 1, An (d v s kontohavarens utgifter)

1866 Apr 30

Contant

 

 

335,50

 

 

1,0 kfot

Hvete

 

2,7

 

 

58,6 ”

Råg

à 2,32

135,95

 

 

9,0 ”

Korn

à 1,70

15,30

 

 

25,6 ”

Hafra

à 1,30

33,28

 

 

12,1 ”

Malt

à 1,70

20,57

 

 

2,7 ”

Salt

à 1,20

3,24

 

 

1,2 Cent

Sill

à 11,0

13,20

224,29

 

Diverse materialers Conto:

2 Kan Tjära

 

 

,67

 

Kyrkoherden C J Borelius

 

 

 

1,

 

Comministern J P Holmin

 

 

 

,75

 

Orgelnisten Fr Pettersson

 

 

 

,38

 

Kronofogden Otto Wenström

 

 

 

8,17

 

Värmaren C E Borgesson

 

 

 

90,

 

Kohldrängen Fr Elfvin

 

 

 

40,

 

Saldo till Novo Conto

 

 

 

3 402,72

 

 

 

Rmt rdr

 

4 103,48

Sid 2, Per (d v s kontohavarens inkomster)

1865 Nov 1

Balance Conto från år 1865

 

 

 

3 405,66

1866 April 30

Stångjerns Tillverknings Conto:

 

 

 

 

 

Arbetslön för utsmide:

 

 

 

 

 

45,35 Cent ordinarii Stångjärn

 

à 21 öre

9,52

 

 

752,65 ”  ”  ”

 

à 35 öre

263,43

 

 

305,70 ”  Extra ”

 

à 45 öre

137,57

410,52

 

Tackjerns Conto:

 

 

 

 

 

Lemnat 110,50 Cent Öfverjern

 

à 2,60

 

287,30

 

 

 

Rmt Rdr

 

4 103,48

Novo Conto (fortsättning på Hammarbäcks konto)

Sid 3, An

1866 Oct 31

Contant

 

 

 

579,77

 

4,0 kfot

Hvete

à 2,75

11,0

 

 

0,20 ”

Ärter

à 2,50

,50

 

 

49,0 ”

Råg

à 2,35

115,15

 

 

23,0 ”

Korn

à 1,20

41,40

 

 

1,6 ”

Hafra

à 1,30

2,08

 

 

12,6 ”

Malt

à 1,80

22,68

 

 

2,4 "

Salt

à 1,20

2,88

 

 

1,4 Cent

Sill

à 1,20

14,00

209,69

 

Gamla Smeden Ol Hammarbäck

 

 

 

22,50

 

Värmaren C E Borgesson

 

 

 

90,

 

Kohldrängen FR Elfvin

 

 

 

40,

 

Hjälpsmeden Er Ellström

 

 

 

1,

 

”  A P Ringström

 

 

 

2,

 

Gårdens Conto: Potatissättningshjälp

 

 

 

4,

 

Spiks Conto: 10 st 3 tum o 10 st 4 tum Spik

 

 

 

,09

 

Div Omk Conto: ½ skifva Fönsterglas

 

 

 

,38

 

Balance Conto till År 1867

 

 

 

3 886,77

 

 

 

Rmt Rdr

 

4 836,20

Sid 4, Per

1866 Maj 1

Saldo från föregående

 

 

 

3 402,72

Oct 31

Smeden Wilh Frantzvé godtgör för ställn i Härden

 

 

 

37,50

 

Smeden Johan Frantzvé godtgör för ställn i Härden

 

 

 

37,50

 

Stångjerns Tillverknings Conto:

 

 

 

 

 

Arbetslön för utsmide:

 

 

 

 

 

332,30 Cent Ordinarii Stångjern

 

à 35 öre

116,31

 

 

666,10 ” Extra dito

 

à 45 öre

299,74

 

 

Ersättning för Städslagor

 

 

5,

421,01

 

Tackjerns Conto:

 

 

 

 

 

Lemnat 142,40 Cent Öfverjern

 

à 2,60

 

370,24

 

Kols Conto:

 

 

 

 

 

Lemnat 100 stigar Öfverkol

 

à 3,72

 

378,00

 

Dagsverks Conto:

 

 

 

 

 

Afgj 25 ¼ Mans Sommar Dagsverken

 

à 0,75

 

18,94

 

Intresse Conto:

 

 

 

 

 

1 års Ränta å 3 405 Rdr

 

à 5%

 

170,25

 

 

 

Rmt Rdr

 

4 836,20

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.