Mobila återbruket

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.

Mobila återbruket

Det Mobila Återbruket besöker mindre orter i bland annat Surahammars kommun. I Virsbo finns återbruket i grusgropen intill brandstationen två dagar i månaden enligt turlistan nedan.

 

Där finns uppskyltade behållare för olika typer av material och det finns personal som kan hjälpa dig med sorteringen. Avfall från industri, handel, lantbruk samt asbest hänvisas till närmaste avfallsstation där det också finns sorteringsmöjligheter.

Saker som du kan lämna till återvinning

 

Det här kan du lämna till det Mobila Återbruket:

 

 • Trä
 • Metallskrot
 • Plast
 • Wellpapp och kartonger
 • Kyl- och frysskåp
 • Trädgårdsavfall
 • Farligt avfall – från hushållen
 • El-avfall
 • Vitvaror
 • Tapeter, takpapp, gummi
 • Textilier
 • Isolering och glas
 • Soffor och sängar
 • Gips
 • Pant (aluminiumburkar och PET-flaskor)

 

Lämna ej:

 

 • Förpackningar och tidningar – lämnas istället i någon av de containers vi har uppställda intill ICA Nära, Krönet eller i Gammelby.
 • Skrymmande och tungt material, fyllnadsmassor samt tryckimpregnerat trä - måste transporteras till närmaste återbruk som finns i Fagersta och Surahammar
 • Däck – lämnas till återförsäljare.

Turlista 2018

 

Tid dag 1:

 

kl 14:00 – 18:00

 

Tid dag 2:

 

kl 9:00 – 12:00

kl 14:00 – 18:00

 

• • • • •

 

17-18 januari

21-22 februari

28-29 mars

18-19 april

23-24 maj

27-28 juni

22-23 augusti

26-27 september

17-18 oktober

21-22 november

12-13 december