Tallbo & Amerika

Tallbo & Amerika

Tallbo och Amerika är två flerbostadshus som inte längre finns kvar. Båda två var belägna nära infarten till Virsbo från riksväg 66;

  • Tallbo byggdes 1860 och låg i backen intill Virsbo Idrottsplats. Huset revs 1970.
  • Amerika byggdes 1903/04 och låg i backen mitt emot, strax utanför staketet som går runt Krogen. Det revs 1968.

Tittar man riktigt noga kan man fortfarande se spår efter var byggnaderna låg. Delar av husgrunderna finns fortfarande kvar även om de nu delvis har rasat eller har gömts under vegetationen. Grunden efter Tallbo är lättare att se, medan man får leta lite noggrannare för att hitta spåren efter Amerika.

Mer information om byggnaderna hittar ni till höger.

 

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.