Historik

Det historiska Virsbo

Det som är aktuellt idag, blir historia i morgon.

 

Virsbo är ett samhälle med anor tillbaka till början av 1600-talet. Under rubriken Historik samlar vi en mängd information och händelser under snart 400 år som på ett eller annat sätt kan vara av intresse att bevara.

 

Till en början fanns en väldigt nära koppling mellan den industriella verksamheten, orten och från slutet av 1890-talet även familjen Lagercrantz. I det historiska arkivet, dvs det vi i dagligt tal kallar Vita magasinet, inryms såväl företagets räkenskaper från 1600-talet och framåt som en mängd olika dokument, mantalslängder m m. Det mesta knutet till verksamheten inom industrin.

 

I samband med att nya, externa ägare till Wirsbo Bruk kom med i bilden har den tidigare så nära kopplingen mellan samhälle och företag försvunnit. Den senare delen av Virsbos historia består därför av två grenar; den industriella samt samhällets utveckling och händelser av betydligt färskare datum. Det är viktigt att försöka få med även det.

Copyright (c) virsbo.se 2018

Alla rättigheter förbehålles.