Hem

Vad händer i Virsbo?

Information om kommande aktiviteter och uppdatering av aktuellt material ligger nere tills vidare p g a tidsbrist.

Är du intresserad av att hjälpa till och hålla hemsidan uppdaterad?

Välkommen att höra av dig till info@virsbo.se

Hemsidan är under omarbetning. Därför kan det hända att vissa sidor som fanns med tidigare ännu inte

hunnit göras om och läggas till i den nya strukturen. Vi ber er att ha överseende med det. Tack!

Virsbos historiska arkiv är inrymt i Vita magasinet med en mängd guldkorn för den som är intresserad

Evenemang

Evenemang i Virsbo anordnas både i enskilda föreningars regi och som gemensamma aktiviteter

Samhällets olika servicefunktioner med telefonnummer och öppettider

Copyright (c) 2016 virsbo.se. Alla rättigheter förbehålles.